Internetradio Monicateam

 
 

 

Copyright van het Monicateam

 

Waarom zouden we onze website vastleggen? Regelmatig worden teksten, plaatjes en ontwerpen van websites door anderen gekopieerd en geplagieerd. Door ons werk vast te leggen, kunnen wij binnen enkele minuten aantonen dat het van ons is, en snel contact opnemen met de overtreder. Een datum op uw website is geen wettelijk bewijs dat het op die datum gecreëerd is. Een copyright teken '©' geeft aan dat het u copyright is maar niet wanneer uw werk is verschenen op de website,al heeft u bewijs van een datum in uw eigen computer staan, deze kan dan niet gebruikt worden in een juridisch conflict.

Omdat ons werk vastgelegd is kunnen wij het bewijs aantonen aan de tegenpartij, advocaat of rechter waar dan ook ter wereld. Wie auteursrecht heeft op een werk beschikt over twee exclusieve rechten: het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen. Dat betekent dus dat ieder ander dan de auteursrechthebbende niet zomaar op eigen houtje het beschermde werk mag gaan openbaar maken en/of verveelvoudigen . Daarvoor is - in beginsel - de voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende nodig. Die heeft immers als enige de auteursrechtelijke zeggenschap over het werk. Naast de hierboven genoemde exploitatierechten krijgt elke maker van een werk een paar persoonlijkheidsrechten . Die rechten, die ook wel ‘morele rechten' worden genoemd, kunnen niet in handen van iemand anders komen en blijven dus bij de maker, ook als de maker zijn of haar auteursrecht (dus het openbaarmakings- en verveelvoudigingsrecht) aan een ander zou hebben verkocht.

Wij hebben vastgelegd
De gehele website - inclusief inhoud - vast voor publicatie.
We leggen iedere belangrijke ontwikkeling van de website vast.
Bij overtreding nemen wij onmiddellijk contact op met File-Reg. 

 
 
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themeswww.freethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree CSS Templates Dreamweaver